Clients says

Kunden siger.

Et godt samarbejde om hvidbogen for projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Michael Ruby, Kong Gulerod Holding Aps, har udarbejdet en hvidbog for Oplevelsesbaseret Kystturisme, produceret en række film med ekspertinterview og bidraget til planlægning, afvikling og formidling af vores afsluttende konference, Kystbykonferencen 2014.

Opgaven blev vundet efter et udbud, og løst på vegne af Videncenter for Kystturisme og fem demonstrationsprojekter med repræsentanter fra turismeorganisationer, regioner og kommuner. Opgaven – hvidbog, film og konference - havde til formål at samle op på, formidle og markedsføre resultaterne fra det store EU projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, så andre turismefolk – organisationer, myndigheder og turismeaktører – kunne få glæde af resultaterne i forhold til fremtidig indsats for at udvikle kystturismen.

Michael og team har løst opgaven meget tilfredsstilende – faktisk har deres leverance klart overgået vores første forventninger til produktet. Med hvidbogen har vi nu fået en bog, som på en lækker, let, velskrevet, afvekslende og inspirerende måde fortæller om de mange veje, man kan gå for at udvikle kystturismen. En bog, der på elegant vis favner projektets forskellige dele – fra kursusforløb for virksomheder i nationalparker til nye turismeprodukter og til udviklingsforløb i destinationer.

Både hvidbog og film udtrykker godt håndværk og stor kreativitet. Endelig opnåede vores afsluttende konference med 170 deltagere langt større opbakning end forventet og meget høj tilfredshed fra deltagerne på 95 pct., hvilket Michael og team har en stor del af æren for. Vi er således meget tilfredse med det produkt, Michael og team har levereret. Samtidig har vi været glade for samarbejdet med Michael og team, og følt os trygge hele vejen igennem projektforløbet.

Michael og team har fra starten arbejdet velstruktureret, kompetent og målrettet. Tidsplanen blev overholdt. Og nok mest imponerende af alt, har Michael og team formået at skabe en linje og få konkrete, spændende historier frem fra projektet, ud fra et mildt sagt uoverskueligt materiale bestående af halvfærdige projektpapirer og gode intentioner. De har udvist stor kreativitet i forhold til at indhente materiale både fra projektet og udefra.

Humøret har været højt og fleksibiliteten ligeså, hvilket også har været med til at skabe et let samarbejde. Michael og team har været gode til at have kontakt med alle interessenter involveret i projektet, og det har medført, at alle organisationer og projektledere, der har stået bag projektet, nu føler ejerskab til og er stolte af produktet. Jeg kan derfor på vegne af alle i projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme varmt anbefale Michael Ruby og team til lignende opgaver, såvel i som uden for turismen.

Med venlig hilsen Claudia Rota Andersen, projektleder Videncenter for Kystturisme og Oplevelsesbaseret Kystturisme


Visit Nordjylland

VisitNordjylland har i efteråret 2014 samarbejdet med Kong Gulerod & Co omkring udarbejdelse af en hvidbog og video (kortfilm) med ekspertudtalelser til projekt ”Oplevelsesbaseret Kystturisme”. Kong Gulerod teamet består af Michael Ruby, Henrik Lindberg og Troels Schwarz. Tre fyre der er stærke på hvert deres felt.

Michael på projektledelse, Henrik som skribent og Troels på den kreative del omkring design og layout. Vi har haft en åben og ærlig dialog gennem hele processen, hvor teamet har lyttet og imødekommet vores ønsker og behov inden for de definerede rammer. Noget der har været særligt godt ved vores proces er, at teamet har formået at nå ind til sagens kerne, fået skåret tingene til og output blev en rigtig flot hvidbog og film.


Mvh Karina Beck, VisitNordjylland


Laugesens Have

”Erhvervsledere er altid meget optaget af økonomi, drift og kvalitet. Ofte i nævnte rækkefølge. Dernæst personaleledelse og udvikling af forretningen. Erhvervslederen befinder sig derfor hele tiden i et område, hvor det er nødvendigt at skifte mellem det fokuserede og det abstrakte.

Fokusering, når det handler om tal. Abstrakt, når det handler om mennesker. Erhvervslederen kan sagtens finde økonomer og revisorer der kan vejlede i økonomisk optimering. Det er et arbejde der foregår i kolonner. Erhvervslederen kan også sagtens finde en konsulent der kan hjælpe med personaleudvikling og kvalitetsforbedring. I virkeligheden findes de to bedste konsulenter i det arbejde på siden af hovedet på erhvervslederen – nemlig ørerne!

Men vigtigt er det også, at erhvervslederen får brug for at tænke det hele sammen. Her kommer Michael Ruby ind i billedet. Han har nemlig den sjældne egenskab, at han kan lidt af det hele – men ikke for meget. På den måde bliver hans rådgivning et perfekt supplement til den viden erhvervslederen i forvejen har rigeligt af. Michael Ruby er samtidig kunstner. Han er derfor i besiddelse af nogle kompetencer, som erhvervslederen ikke kan indhente andre steder.

Forretningsudvikling og personaleudvikling bliver noget helt andet, når en kunstner betragter det og rådgiver om det. Michael Ruby er derfor den rådgivning du ikke har fået før – og den betragtning af din virksomhed, som ingen tidligere har set!”

Søren Elbæk, direktør, Laugesens Have A/S


Cooperation

Michael is one of the most charismatic, energetic and creative people i've ever worked with. Even though he has a strong background in marketing/creative ad's work, he's always been able to abstract even the most technical aspects of the projects we've worked on together.
Always speaks what's on his mind, and never late to help out with a hint or a comment.

Highly recommend

Kenneth Christensen, Senior Developer, LEGO